Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang website noitocsalonthaotay.com. Chúng tôi có thể cập nhật các điều khoản về sử dụng trang web mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng trang web này có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản được cập nhật.

Trách nhiệm của người sử dụng

Khi truy cập vào trang web, bạn phải chắc chắn rằng bạn đủ tuổi theo quy định pháp luật và không bị giới hạn trong việc nhận các dịch vụ. Bạn cam kết tuân thủ các điều lệ pháp liên quan đến việc sử dụng trang web này.

Bạn phải chấp nhận mọi chi phí liên quan đến việc truy cập trang web, bao gồm cả chi phí do bên thứ ba phát sinh (như chi phí dịch vụ internet, chi phí truyền dẫn, chi phí pháp lý, chi phí tư vấn hoặc chi phí khác). Chúng có thể xuất hiện trực tiếp hoặc gián tiếp.

Bạn chấp nhận và tự chịu trách nhiệm về mọi rủi ro có thể gặp phải khi truy cập trang web, bao gồm những tổn thất cho máy tính hoặc thiết bị khác, mất dữ liệu do việc tải xuống nội dung bị virus, hành vi gây hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến hệ thống máy tính, đường truyền điện thoại, phần mềm, lỗi chương trình hay bất cứ lỗi nào khác.

Bạn đồng ý rằng Dịch Vụ có thể bao gồm quảng cáo và thông tin liên lạc từ URL, và đó là một phần của việc truy cập trang web của chúng tôi. Bạn không thể từ chối nhận các thông tin này.

Nội dung trang webite noitocsalonthaotay.com

Chúng tôi tìm kiếm các thông tin đáng tin cậy và cập nhật thường xuyên để cung cấp cho bạn thông tin chính xác về các sự kiện, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin này là hoàn toàn mới nhất và đầy đủ. Chúng tôi cố gắng đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của thông tin tại trang web của chúng tôi.

Quyền sở hữu

Chúng tôi là chủ nhân của trang web này. Tất cả phần mềm và thông tin được trình bày trên trang web đều được bảo vệ bởi luật bản quyền và sở hữu trí tuệ hiện tại.

Chúng tôi có quyền sửa đổi, cập nhật, thay đổi, xóa hoặc kết thúc bất kỳ nội dung nào mà không cần thông báo cho người sử dụng.

Bất kỳ hành động sửa đổi, điều chỉnh, sao chép, thiết kế lại, so sánh, lắp đặt hoặc tìm cách phát hiện mã nguồn, phá hủy, cho phép người khác có quyền lợi bảo mật hoặc bất kỳ mục đích khác mà chúng tôi cho là không thích hợp đều vi phạm quyền sở hữu hợp pháp của chúng tôi. Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, chúng tôi sẽ kết thúc ngay lập tức mà không cần thông báo trước việc sử dụng tài khoản URL, bất kỳ địa chỉ email liên kết và truy cập trang web.

Sử dụng nội dung đưa lên hoặc phát trên trang web

Khi bạn gửi cho chúng tôi thông tin bao gồm ý tưởng, minh họa, sáng chế, hoặc đề xuất, bạn đồng ý với các điều khoản sau:

  • Chúng tôi không coi thông tin đó là bí mật và không có trách nhiệm bảo quản nó.
  • Chúng tôi không có trách nhiệm phải tìm hiểu, đánh giá hoặc sử dụng thông tin đó.
  • Nếu chúng tôi tình cờ sử dụng một ý tưởng tương tự hoặc gần giống với ý tưởng của bạn, chúng tôi không có trách nhiệm phải bồi thường cho bất kỳ thiệt hại nào.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn để thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ mới, chương trình khuyến mãi hay các đối tác của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể gửi yêu cầu ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hoặc các sản phẩm và dịch vụ mới mà chúng tôi có thể phát triển.

Chúng tôi cung cấp một khu vực cho phép bạn liên hệ với chúng tôi. Mọi phản hồi bạn gửi đến trang web của chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể sử dụng chúng cho mục đích tiếp thị hoặc liên hệ với bạn để nhận thêm thông tin.

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, bằng cách không tiết lộ hoặc chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, không có dữ liệu nào trên mạng có thể được bảo mật hoàn toàn, do đó, bạn cần chịu trách nhiệm về rủi ro liên quan đến việc sử dụng dữ liệu của mình trên mạng.

Việc tải dữ liệu

Bạn chỉ được phép sử dụng (với mục đích nghiên cứu, học tập hoặc giảng dạy) các phần mềm và dữ liệu tải từ trang web của chúng tôi, nhưng không có quyền sở hữu chúng. Bạn không được phép bán, phân phối hoặc khóa phần mềm. Khi sử dụng, bạn cần ghi nguồn.

Nếu muốn sử dụng với mục đích kinh doanh, bạn cần được sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

Hạn chế đưa thông tin lên trang web

Chúng tôi luôn giữ gìn tính sạch sẽ và xóa bỏ ngay lập tức các thông tin có tính: Phản đối chính quyền CHXHCN Việt Nam; vi phạm pháp luật. Xâm nhập quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc tội nghiệp, xấu hổ, xúc phạm người khác; và/hoặc gây hại hoặc gây rối cho người khác. Truyền tiết và chia sẻ thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không có sự đồng ý của họ. Truyền đi các tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hại cho hoạt động của các máy tính khác. Sử dụng các loại robot, mắc của (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài liệu của website cho mục đích tái sử dụng mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào để xâm nhập hoặc cố tình xâm nhập hoạt động của website. Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm theo các quy định pháp

Liên kết với trang web khác

Trang web này có thể được liên kết với các trang web khác thuộc noitocsalonthaotay.com, vì vậy bên cạnh các điều lệ tại đây, bạn cũng cần phải tuân thủ các quy tắc riêng từ những trang web đó.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề pháp lý hay tư vấn nào liên quan đến các trang web ngoài noitocsalonthaotay.com hoặc bất kỳ sản phẩm, thông tin đặc biệt nào của bên thứ ba trên trang web này.

Luật áp dụng

Trang web này được sự điều chỉnh của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

Back to top button